کنترل ذهن توسط مدیتیشن

ذهن آگاهی مهم ترین قدم است

برای درک صحیح ذهن خود باید به مکانیزم و کارکرد آن آشنا شویم.

شروع مدیتیشن

مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن دربدن است که در آن شخص به آرامی توجه را به درون خود می برد تا به آرامش جسمی و ذهنی دست پیدا کند.مدیتیشن تمرکز ، آرامش و همچنین کاهش درد و افزایش بهبودی سلامت انسان را به همراه دارد.

مدیتیشن تبدیل شدن به فردی متفاوت، فرد جدید، و یا حتی یک فرد بهتر نیست این در مورد آموزش آگاهی و درک حس سالم است سعی نمی کنید افکار و احساسات خود را خاموش کنید یاد می گیرید بدون قضاوت به آنها نگاه کنید و در نهایت،ممکن است شروع به درک بهتر آن ها نیز کنید.

دوره مقدماتی

این که تنها برای ده دقیقه مدیتیشن کنید به نظر کوتاه و بی تاثیر می آید، اما همین تمرین کوتاه مراقبه را برای شما تکمیل می کند. هر هفته با اضافه کردنِ تدریجی زمان، می‌توانید در ماه دوم روزانه ۲۰ دقیقه مدیتیشن کنید، این زمان عالیست!

مدیتیشن های روزانه

دوره هایی با بزرگان علم مدیتیشن مثل مسیحا برزگر.

این تمرین برای این موضوع است که بفهمید ذهن شما چگونه کار می‌کند، و چه چیزی در آن جریان دارد. با شناخت مسیر های ذهنتان، قدم در راه شناخت خودتان بگذارید و ذهن را کنترل کنید.

تئوری مدیتیشن

اگر نمیدانید چرا باید مدیتیشن کرد و یا مدیتیشن چگونه به ما کمک می کند،‌ این قسمت را ملاحظه فرمائید.

دوره تئوری چگونگی و منطق تمرین را به شما آموزش می دهد.

 

دوره ها را رایگان شروع کنید

دانلود اپلیکیشن مدیتیشن کیمیاگر

 

دوره ها را فوق حرفه ای جمع آوری کرده ایم.

 

برای هر دوره از بهترین گویندگان کمک گرفته ایم

 

همراهی استاد برزگر نشانگر عمق دوره است.

چگونه بر شلوغی فائق آییم؟

مدیتیشن به معنای متمرکز کردن ذهن دربدن است که در آن شخص به آرامی توجه را به درون خود می برد تا به آرامش جسمی و ذهنی دست پیدا کند.مدیتیشن تمرکز ، آرامش و همچنین کاهش درد و افزایش بهبودی سلامت انسان را به همراه دارد.

مدیتیشن تبدیل شدن به فردی متفاوت، فرد جدید، و یا حتی یک فرد بهتر نیست این در مورد آموزش آگاهی و درک حس سالم است سعی نمی کنید افکار و احساسات خود را خاموش کنید یاد می گیرید بدون قضاوت به آنها نگاه کنید و در نهایت،ممکن است شروع به درک بهتر آن ها نیز کنید.